Архіви

10.11.2017 в 17:01
Категорії:

Генеральний-план Сонячне – обговорення

ГП-Сонячне: Повідомлення-про-початок-процедури-розгляду-та-врахування-пропозицій-громадськості

ГП-Відрадне_Повідомлення-про-початок-процедури-розгляду-та-врахування-пропозицій-громадськості

Відрадне-генплан – обговорення

 

 

УКРАЇНА

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

_______.2018 р.                                                                                                        №

 

Про встановлення тарифу на послуги з вивезення

побутових відходів на території населених пунктів

Широківської сільської ради Запорізького району

Запорізької області

 

На підставі поданих комунальним підприємством «Благводсервіс Широківської громади» розрахунків тарифу на послуги з вивезення побутових відходів, до виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Наказу міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України  від 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» виконавчий комітет Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області,

ВИРІШИВ:

  1. Встановити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області згідно з Додатком 1.
  2. Комунальному підприємству «Благводсервіс Широківської громади» довести до відома споживачів інформацію про структуру тарифу на послуги з вивезення побутових відходів.
  3. Ввести в дію тариф на послуги з вивезення побутових відходів після доведення до відома споживачів інформації про його структуру.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панова І.В.

 

Сільський голова                                                                 Д.О. Коротенко

 

Додаток  № 1 до рішення виконавчого комітету

Широківської сільської ради Запорізького

району Запорізької області

 

 Розрахунок

тарифів на послуги з вивезення ТПВ

КП  “Благводсервіс”

             

№ з/п

Показник

Факт

Передбачено чинним тарифом

Плановий період      2018 рік

2017 рік

усього,

грн/куб.м

усього,

грн/куб.м

усього,

грн/куб.м

 грн

грн

грн

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

 

 

 

 

3 209 303,03

94,819

1.1.

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

       

724 839,82

21,415

1.1.1.

ПММ

       

714 569,12

21,112

1.1.2.

інші прямі матеріальні витрати

       

10 270,70

0,303

1.2.

прямі витрати на оплату праці

       

607 019,00

17,934

1.3.

інші прямі витрати, у тому числі:

       

1 821 510,87

53,817

1.3.1.

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

       

133 544,20

3,946

1.3.2.

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів

       

1 687 966,67

49,871

1.3.3.

інші прямі витрати

         

0,000

1.4.

загальновиробничі витрати

       

55 933,34

1,653

2

Адміністративні витрати

         

0,000

3

Витрати на збут

         

0,000

4

Усього витрат повної собівартості

 

 

 

 

3 209 303,03

94,819

5

Рентабельність

 

 

 

 

 

 

 

населення – 5%

 

 

 

 

 

99,560

 

бюджетні установи – 10%

 

 

 

 

 

104,300

 

інші споживачі – 25%

 

 

 

 

 

118,520

6

Планований прибуток

 

 

 

 

267 720,16

 

6.1.

податок на прибуток

       

40 838,66

 

6.2.

чистий прибуток

       

226 881,50

 
 

Тариф на послуги з вивезення ТПВ з ПДВ

     

 

 

 

 

населення

     

 

 

119,472

 

бюджетні установи

     

 

 

125,160

 

інші споживачі

     

 

 

142,224

9

Обсяг послуг (м.куб)

 

 

 

 

33 846,9

 

 

населення

     

 

27 596,1

 

 

бюджетні установи

     

 

793,8

 

 

інші споживачі

     

 

5 457,0

 

               

Генеральний директор

   

Ю.В. Богданов

       

(ініціали, прізвище)

               

Розрахунок вартості вивезення твердих побутових відходів на одну людину на місяць

               

Стаття  витрат

Вивезення побутових відходів

       
     

Вартість  1 м. куб.

119,472

     

Норма вивезення на місяць (м.куб.)
2,1 м.куб:12 міс

0,175

     

Усього на 1 людину в місяць, грн.

20,91

 

   

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, місцезнаходження яких Широківська об’єднана територіальна громада, до тарифу на вивезення побутових відходів приймаються до 25.01.2018 р. на електронну адресу комунального підприємства «Благводсервіс Широківської громади» kp.blago.zp@gmail.com, а також на юридичну адресу 70411, Запорізька обл., Запорізький район, с. Володимирівське, вул. Шкільна, 2.