ПОВЕРНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПІЛЬГИ ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ

Згідно п.п.17.1.10. п.17.1 ст.17 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що Платник податків має право: на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому ПКУ.

Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до п. 43.1. – 43.3. ПКУ, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Відповідно до п.43.5. ст.43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Відповідно до положень ст.43 ПКУ та п.4 Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 №1146 (із змінами), повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

У разі якщо вказана у заяві платника сума (її частина) за даними інформаційних систем обліковується як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС готує:

-висновок на повернення такої суми (її частини) за формою згiдно з додатком 1 до цього Порядку.

Відповідно до ст. 41 ПКУ територіальним органом Державної фіскальної служби України, що забезпечує реалізацію повноважень ДФС на території Запорізької області та є контролюючим органом, що здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених податків є Головне управління ДФС у Запорізькій області, яке діє на підставі Положення про Головне управління ДФС у Запорізькій області затвердженого наказом ДФС від 27.03.2017р. № 202.

У своєму складі ГУ ДФС у Запорізькій області має управління, утворені на правах відокремлених підрозділів, зокрема, Вільнянське управління ГУ ДФСУ у Запорізькій області.

Враховуючи чітке нормативне закріплення, повернення  помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, до якого такі кошти були зараховані, відповідний структурний підрозділ органів Державної фіскальної служби повинен перевіряти, до якого саме місцевого бюджету надійшли кошти від сплати податку заявника та направляти відповідні висновки на погодження відповідному місцевому фінансовому органу, до бюджету якого надійшли відповідні кошти.

Протягом січня-квітня 2019 року до Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області від Вільнянського управління ГУ ДФСУ у Запорізькій області надходять висновки та реєстри висновків за платежами, належними місцевим бюджетам та платежам, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами для погодження повернення сум податку на доходи фізичних осіб за наслідками річного декларування за 2018 рік.

Населені пункти Широківської об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області розташовані в безпосередній близькості до обласного центру Запорізької області – міста Запоріжжя. Внаслідок такого географічного розташування великий відсоток населення працює на підприємствах, які розташовані та зареєстровані як платники податків на території м. Запоріжжя, і сплачують податок на доходи фізичних осіб з заробітної плати до місцевого бюджету м. Запоріжжя, отже повернення коштів повинно відбуватись з цього ж бюджету.

Подані до Широківської сільської ради Вільнянським управлінням ГУ ДФСУ у Запорізькій області документи не підтверджують, що повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань всім вказаним у висновках платникам податків повинно здійснюватись з бюджету Широківської ОТГ, що призводить до затримки у поверненні податкової знижки з відповідного місцевого бюджету.

Вільнянське управління ГУ ДФСУ у Запорізькій області згідно п.п. 12.3.3. п. 12.3. ст. 12 ПКУ на запит Широківської сільської ради повинне надавати інформацію по сплаті податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників для підтвердження факту зарахування податку до бюджету громади і, відповідно, для повернення податкової знижки платнику.

Неодноразові запити до Вільнянського управління ГУ ДФСУ у Запорізькій області, Головного управління ДФС у Запорізькій області залишились без відповіді і на теперішній час повернення податкової знижки не розмежовується між бюджетами, до яких надходили податки, а направляється для відшкодування за місцем проживання платників, що є порушенням пп.43.6 ст.43 ПКУ.

На теперішній час для запобігання виникнення конфліктних ситуацій Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області звернулась до Вільнянського управління ГУ ДФСУ у Запорізькій області надавати на погодження висновок та реєстри на повернення податкової знижки окремо на кожну фізичну особу, як це передбачено Порядком взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

Внаслідок невиконання Головним управлінням ДФС у Запорізькій області та Вільнянським управлінням ГУ ДФСУ у Запорізькій області положень пп.43.6 ст.43 ПКУ не забезпечується повернення помилково та /понадміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків з бюджету, у який такі кошти були зараховані та положень п.п. 12.3.3. п. 12.3. ст. 12 ПКУ на запит громади не надається інформація у розрізі платників, що унеможливлює своєчасне повернення податкової знижки з відповідного бюджету.

Для вирішення питання повернення податкової знижки просимо усіх мешканців громади, які подали документи до Вільнянського управління ГУ ДФС на отримання податкової знижки за підсумками 2018 року звертатись до Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за номером телефону 286-21-37, електронною поштою shyroke.fin@ukr.net  і отримати всю необхідну консультацію і при необхідності юридичну підтримку.