Широківська громада долучилась до програми “Сільське подвір’я”

3.11.2017 в 12:12

Депутати Широківської сільради підтримали прийняття Цільової програми «Сільське подвір’я» Широківської сільської ради на 2018-2023 роки. Впровадження її на нашій території покликане розв’язати одну з найважливіших суспільних проблем громади – забезпечення житлом.

Регіональна програма «Сільське подвір’я» була затверджена рішенням Запорізької обласної ради у 1998 році. За період реалізації Програми з жителями області укладено понад 10 000 договорів. Основним завданням програми є надання довгострокових пільгових кредитів жителям, які проживають і працюють у сільській місцевості. Кредит надається на термін від 5 до 20 років в безготівковій формі під 3% річних.

Для реалізації програми було створено комунальну установу «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради. А з метою залучення до цієї програми і жителів громади Широківською сільською радою була розроблена сільська цільова програма «Сільське подвір’я».

Всі бажаючі взяти участь у програмі можуть звертатись до договірного відділу КУ “Фонд підтримки індивідуального житлового будіництва на селі” Запорізької обласної ради за тел. 061 7646618, 0963891045

Умови та напрямки кредитування

Кредит позичальнику надається за умови підтвердження ним своєї платоспроможності. Кредит надається позичальнику на термін: до 20 років на спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями, добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла; придбання житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла; до 10 років на розвиток фермерського та особистого селянського (підсобного) господарств, придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин, а також на вирішення інших соціальних питань.

Сума кредиту визначається з урахуванням платоспроможності позичальника: у сумі триста тисяч гривень для спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями; у сумі двісті тисяч гривень для придбання житла; у сумі сто п’ятдесят тисяч гривень для добудови або реконструкції незавершеного будівництвом житла, придбання за експертною оцінкою незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла; у сумі п’ятдесят тисяч гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій, для розвитку фермерського чи особистого селянського (підсобного) господарств, придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин та інше.

Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися такими способами: договором про іпотеку будівель, які придбаваються або споруджуються за рахунок кредиту і, які за правом приватної власності, належать позичальнику чи його майновому поручителю, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, – також договором про іпотеку земельної ділянки; договором застави іншого майна; договором поруки, за яким поручителем може бути за рекомендаціями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування юридична особа або один чи кілька громадян.

ПІЛЬГИ:

1. Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитної угоди починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).

2. Відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою): військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з початку і до закінчення особливого періоду; резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

3. За прострочення платежу пеня не нараховується таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою): військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квітка, – з початку і до закінчення особливого періоду; резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період; позичальникам, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з визначених у затвердженому

Кабінетом Міністрів України переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, – з 14 квітня 2014 р. на час проведення антитерористичної операції.

Перелік документів, необхідних для отримання довгострокового пільгового кредиту

1. Акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї.
2. Заява на ім’я директора Фонду про надання пільгового кредиту (зразок додається).
3. Ксерокопії паспортів громадян України Позичальника та ідентифікаційних номерів всіх працездатних членів сім”ї для перевірки особи та підпису.
4. Клопотання органів місцевого самоврядування про надання кредиту (сільської ради та районної державної адміністрації, зразки додаються).
5. Довідка селищної ради про необхідність покращення житлових умов.
6. Довідка про склад сім’ї.
7. Документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника: – довідка з місця роботи позичальника та членів його сім’ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, або декларація про одержані річні доходи, засвідчена місцевою податковою інспекцією (для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю). – довідка про працевлаштування; – довідка селищної ради про наявність або відсутність земельної ділянки та паю, їх розміри та доходи від їх використання (в грошовому виразі); – довідка селищної ради про наявність підсобного господарства з конкретним описом та доходами (в грошовому виразі);
8. Довідка (витяг) реєстраційної служби про наявність (або відсутність) приватного житла на чоловіка та дружину.
9. Копія технічного паспорту на житловий будинок.
10. Документи, що засвідчують форму забезпечення зобов’язань Позичальника за кредитним договором: – нотаріально посвідчені договір застави та поруки.
11. Підтвердження та заява на обробку персональних даних.
 
Документи поручителя які додаються для оформлення договору поруки:
– Заява поручителя за наданим зразком.
– Рекомендація сільської ради або міської ради на поручителя.
– Довідку селищної ради про наявність підсобного господарства у поручителя (з конкретним описом).
– Довідку з місця роботи із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців або декларацію про одержані річні доходи, засвідчену місцевою податковою інспекцією (для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю).
– Копія технічного паспорту на житловий будинок поручителя.
Копію паспорту та довідку ідентифікаційного номеру поручителя.
– Підтвердження та заява на обробку персональних даних.
 
Для будівництва, завершення будівництва та реконструкції житлового будинку додається:
– Державний акт на право власності (право користування) на земельну ділянку для обслуговування житлового будинку, при їх відсутності:
– Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки або довідка з органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки відповідно до рішення сільської ради,
– Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на забудову.
– Ліцензована проектно-кошторисна документація на забудову, добудову або ліцензовану кошторисну документацію на реконструкцію індивідуального житлового будинку з надвірними і підсобними приміщеннями.
 
Для придбання готового або незавершеного будівництва додаються:
– Заява продавця (власника житла) на ім’я директора Фонду про намір продати житло з визначенням вартості житла, умов та строків розрахунку за нього і вирішення питання про переоформлення земельної ділянки Позичальнику;
– Заява Позичальника на перерахування коштів Продавцю;
– Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру продавця;
– Реквізити рахунку продавця (банк);
– Копія договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, завірені нотаріально (якщо земельна ділянка продається) або рішення сільради про виділення та переоформлення цієї земельної ділянки на нового власника;
– Експертні оцінки будинку, який придбається або майна, яке заставляється за договором застави або іпотеки (додаються – копія технічного паспорту на будинок, 5-7 фотокарток в різних ракурсах будинку, який придбавається).
 
Для придбання сільгосптехніки, обладнання та молодняку великої рогатої худоби додаються:
– Заява продавця (фізичної особи) на ім’я директора Фонду про намір продати техніку або молодняк великої рогатої худоби Позичальнику з позначенням ціни продажу;
– Заява Позичальника про перерахування грошових коштів продавцю у рахунок кредитного договору;
– Копія договору купівлі-продажу, (якщо продавець – фізична особа) завіреного нотаріально, або рахунок – фактура та накладну (для продавця – юридична особа);
– Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру продавця;
– Реквізити рахунку продавця (банк);
– Копія технічного паспорту та акту експертної оцінки у разі купівлі обладнання і сільськогосподарської техніки;
– Довідка ветеринарної служби про худобу: вік, порода, вага, стан здоров’я, у разі купівлі молодняку великої рогатої худоби.

 

Довідково:

У 1998 році рішенням Запорізької обласної ради затверджена Цільова регіональна програма «Сільське подвір’я». Програмі «Сільське подвір’я» виповнилося 17 років. За період реалізації Програми з жителями області укладено понад 10 000 договорів. Завдання Програми – надання довгострокових пільгових кредитів жителям, які проживають і працюють у сільській місцевості. Кредит надається на термін від 5 до 20 років в безготівковій формі під 3% річних. Кредит надається в залежності від умов кредитного договору шляхом перерахування коштів: на рахунки продавців майна (на підставі укладених договорів купівлі-продажу, рахунків або заявок), що належить їм на праві власності; на рахунки юридичних або фізичних осіб для оплати будівельних матеріалів (на підставі заявок та рахунків).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*